Tarjolla on monia erilaisia ohjelmia ja alustoja tehokkaampaan työskentelyyn. On todella vaikeaa pitää hallussa kaikkea tätä yhdellä kertaa. Me kaikki tiedämme, että sähköpostien ja kontaktien hallintaan sekä projektien ja dokumenttien jakamiseen on monta ohjelmaa, samoin myyntiprosessien seuraamiseen. Sitten pitäisi vielä seurata ajankäyttöä ja laskuttaa samaan aikaan. Mitäpä jos tehtäisiin asiat toisin… Miksemme ottaisi joka osa-alueesta parhaat puolet ja yhdistäisi niitä yhteen? Ja antaisimme sille nimeksi Nidos.

  1. Kontaktien tuonti ja listojen teko
  2. Ryhmäkalenterit
  3. Dokumenttien hallinta
  4. Tuotelistaukset
  5. Myyntiprojektit
  6. View of current situation ja what’s to come
  7. Ajankäytönhallinta
  8. Laskutus

Kontaktien tuominen CRM-järjestelmään

Aloita tuomalla kontaktit Nidokseen. Sen jälkeen lisää muutamia myyntiprojekteja. Voit luoda omia ryhmiä ja postituslistoja. Lisäksi voi tehdä tuotekategorioita.

Jaa kalentereita ja toimenpiteitä

Jotta näkisit ison kuvan, on tärkeää nähdä koko prosessi. Sinun tulisi nähdä missä ihmiset menevät töiden suhteen ja minkälaisia projekteja on meneillään. Jos on tarvetta, voit siirtää työkuormaa yhdeltä toiselle.

Ajanseuranta on tärkeä osa budjetointia

Kuinka monta kertaa oletkaan miettinyt miten monta tuntia johonkin projektiin on mennyt? On monia hyviä ajankäytön seurantaan tarkoitettuja ohjelmia, mutta miksi sen pitäisi olla erillinen osansa? On usein mahdotonta tietää, miten hyvin tarjous ja käytetty aika kohtaavat. Projekteista pitäisi oppia ja päästä siten parempiin tuloksiin.

Nidos helps you handle your production

Tuoteryhmät ja tuotetyypit – ERP osaksi projektinhallintaa

Myyntiprosesseihin liittyy yleensä tuotteita, fyysisiä tai ei fyysisiä. Kun luot myyntiprojektia, tuotteet ja hinnat tulisi olla mukana projektinhallinnassa. Ja miksi tämä pitäisi olla omassa järjestelmässä? Kun potentiaalinen asiakas muuttuu kaupaksi, pitäisi tarjouksen ja tuotteiden olla helposti muutettavissa laskuksi.

Sähköpostimarkkinointi ja GDPR

Olet varmasti kuullut GDPR:stä? Jokaisella pitäisi olla lupa ihmisiltä säilyttääksesi heidän tietoja ja käyttääksesi niitä myynnin tueksi. Me uskomme, että tämän pitäisi olla osa toimivaa CRM-järjestelmää. Listojen ja ryhmien pitäisi myös olla ajantasalla. Nidoksessa on mahdollista integroida Mailchimp sähköpostinlähetysohjelma osaksi kokonaisuutta. Näin kampanjoiden teko on helppoa.