Tuotteen elinkaari alusta loppuun

Tuotteen elinkaari alkaa esisuunnitteluvaiheesta ja jatkuu vaatimusten kartoittamiseen ja tuotteen [...]