Tuotteen elinkaari alkaa esisuunnitteluvaiheesta ja jatkuu vaatimusten kartoittamiseen ja tuotteen ominaisuuksien määrittämiseen. Sitten tulee tuotanto ja lopussa elinkaaren pää eli tuotteen poistuminen markkinoilta. Koko ajan tulisi pitää mielessä kaikki suunnitteluun liittyvät osastot ja ihmiset. Näin voidaan lisätä tuotteen laatua ja vähentää kustannuksia. Koko myyntiprosessin hahmottaminen on myös tärkeää. Uusien käyttäjien löytäminen ja vanhojen muistaminen on tärkeää.

Miksi sinun tulisi ymmärtää tuotteen koko elinkaari?

Tuotteen elinkaaren ymmärtämisestä on monta etua. Prosessissa tulisi ymmärtää myynti, kustannukset, kilpailu ja tuotto. Samoin koko myyntiprosessin seuraaminen on tärkeää. Kun olet sitoutunut prosessiin, on seuraavien tuotteiden lanseeraaminen paljon helpompaa. Silloin myös kustannukset laskevat ja tuotteen valmistuminen nopeutuu.

Monilla tuotteilla on rajallinen elinkaari ja uusia tai paranneltuja tuotteita pitää tuoda koko ajan markkinoille. Ajatellaanpa vaikka hammastahnaa. Sitä käytettiin ensimmäisen kerran Egyptissä 5000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Joten tuotteen elinkaari on ollut suhteellisen pitkä. Mutta koko ajan kehitetään kuitenkin uusia ainesosia ja muunneltuja tuotteita. Näin tuotteen arvoa saadaan nostettua. Samoin yrittävät tietysti tehdä monet kilpailijatkin. Sen takia on tärkeää ymmärtää koko tuotantoprosessi ja miten tuote kehittyy.

Ohjelmistonkehitys osana tuotteen elinkaarta

Tuotteen kehittäminen pitää monissa tapauksissa sisällään ohjelmistokehitystä. Se voi näytellä suurta roolia kehityksessä ja testauksessa. Samoin datan kerääminen on tärkeää. Monet uudet tuotteet ovat yhteydessä pilvipalveluihin reaaliaikaisesti. Kun tuotteen tietoja analysoidaan voidaan tuotetta samalla kehittää ja tehdä parannuksia. Käyttäjille voidaan myös kertoa uusista tavoista käyttää tuotetta. Esimerkiksi hammastahnalla voi puhdistaa kätevästi hopeatuotteita. Näin tuotteesta saadaan kiinnostava ja se nousee paremmin esiin kilpailijoista. Muista erottua markkinoilla. Erottautuminen on tärkeä osa koko tuotantoprosessia.